70 25 12 05

Til nye stofskiftepatienter

I forbindelse med behandling med Thyroid skal du hermed gøres opmærksom på, at vi her i klinikken har følgende undersøgelses- og behandlingsskema:
* Journaloptagelse: som ikke kun fokuserer på stofskiftet alene.
* Undersøgelser:
CRP, Hæmoglobin, Leucocytter, Trombocytter, Stofskifte, Mineraler, Ferritin, B12-vitamin, D-vitamin, antiTPO, rT3, Jod, DHEA og Pregnenolone.
Evt. suppleres med leverprøver og kønshormoner.
* Behandling:
1. Behandling med T4 (Eltroxin eller Euthyrox).
2. Behandling med T4 + Liothyronin.
3. Behandling med T4 + Thyroid.
Parallelt gives tilskud af vitaminer, mineraler og (hos nogle patienter) kostændringer.
Brugen af Thyroid er således ikke helt udelukket, men først skal traditionel behandling være prøvet her i klinikken.
Du skal være opmærksom på, at vi ikke viderefører behandling med Thyroid ordineret og udskrevet af andre læger, men starter forfra i udredning og behandling.

Undersøgelse, behandling og justering af behandling foregår ved personligt fremmøde i klinikken.

Du skal komme til kontrol i klinikken (vurdering af tilstanden og vurdering af nye laboratorieværdier)  mindst hvert ½ år, når behandlingen ved subjektiv og objektiv vurdering er i niveau.
Kviksølv