70 25 12 05

TACT

Der findes 5 randomiserede, kontrollerede studier hvor EDTA chelation anvendes for hjertesygdom, men 4 ud af de 5 involverede er for få forsøgspersoner til at sige noget definitivt. Den 5. er aldrig blevet publiceret i sin endelige form.

For at resultaterne fra en videnskabelig undersøgelse kan bevise årsagsforhold, er det normalt et af kriterierne, at der er to tydeligt adskilte grupper, som ligner hinanden på alle vigtige måder undtagen eksponering for den påståede skadelige effekt. Den ene gruppe er udsat og den anden er ikke. Dette kaldes randomisering.

I august 2002 har National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) ved NIH i USA igangsat det første multi-center, placebo-kontrolleret forsøg i stort format til at afgøre virkningen af EDTA chelation behandling hos 2.372 forsøgspersoner på 50 år eller ældre, som tidligere har haft en blodprop i hjertet. TACT (Trial to Assess Chelation Therapy), som er 20 gange større end nogen tidligere undersøgelse af EDTA chelation behandling, vil omfatte mere end 100 behandlingscentre og vare 5 år.


Effect of Disodium EDTA Chelation Regimen on Cardiovascular Events in Patients With Previous Myocardial Infarction
The TACT Randomized Trial

TACT

Hent hele rapporten i PDF format

 

Orthomolekylært
Kviksølv