70 25 12 05


Lokal dyb hypertermi (LDH)


Kræftbehandling med varme og elektromagnetiske bølger (Oncothermi)

er blevet intensivt forsket og udviklet i over 20 år. Den er blevet etableret i mange lande og kan allerede betragtes som den fjerde søjle i cancerbehandling. De øvrige er kirurgi, stråling og kemoterapi. Det er vigtigt at vide, at der allerede er foretaget tusindvis af behandlinger med succes – stort set uden bivirkninger.

Brug af state-of-the-art teknologi til kamp mod kræft. Det er efter kun en behandling muligt at påvise, at hvide blodlegemer er betydeligt mere aktive end før. Patienten bemærker disse ændringer hovedsagelig gennem en forbedring af deres generelle velbefindende.

Lokal dyb hypertermi kan bedst gives sammen med kemoterapi og/eller strålebehandling samt IV C-vitamin

Lokal dyb hypertermi kan udføres som en individuel form for behandling (hvilket i klinkken altid er givet sammen med intravenøst (IV) C-vitamin), men også i kombination med stråle og / eller kemoterapi på sygehuset. Talrige videnskabelige undersøgelser er blevet offentliggjort med en kombination af lokal dyb hypertermi med traditionelle former for behandling såsom stråle eller kemoterapi. Mere end 10.000 videnskabelige artikler er publiceret om anvendelsen af hypertermi i cancerbehandling.

Varigheden af behandling af lokal dyb hypertermi er generelt 1 time (kan dog i enkelte tilfælde vare 1,5 time). Kun i sjældne tilfælde – såsom hjernetumorer – er der kortere behandlingstider.

Normalt gives 10 behandlinger, før vi anbefaler en opfølgende undersøgelse af en radiolog eller onkolog for at overvåge behandlingens fremskridt. Længere behandlinger med flere cyklusser af 10 behandlinger kan være nyttige for avancerede kræfttilfælde. Dette vil blive drøftet og besluttet med patienten.

Bivirkninger er ekstremt sjældne og vil da kun være forbigående. Let rødmen af huden, svedtendens, en følelse af varme og en svag stigning i kropstemperatur er normale reaktioner under og efter behandlingen. I meget sjældne tilfælde kan vævsskade forekomme i fedtvævet under huden (en tilstand kendt som fedtnekrose, hvilket kan føre til midlertidig lokaliseret smerte). Disse symptomer forsvinder igen inden for få dage.

Kombinationen kemoterapi og hyperthermi?

Synergistisk virkning med doxorubicin, Doxil, cisplatin og carboplatin, epirubicin, mitoxantron, mitomycin, BCNU, bleomycin, ifosfamid, cyclophosfamid, taxol, Campto og Gemzar. ? Additiv virkning med 5FU, vincristin, vinblastin og methotrexat

Virkningsmekanisme

Forskning postulerer, at overophedning af tumorcellerne skaber en tilstand af iltmangel, således at de opvarmede tumorceller bliver forsuret, hvilket fører til en mangel på næringsstoffer i tumoren. Dette forstyrrer metabolismen af cellerne, således at celledød (apoptose), kan blive resultatet. I visse tilfælde kan en kemoterapi eller strålingbehandling – der ikke tidligere har haft nogen effekt – gøres effektiv. Det er fordi at hyperthermia ændrer cellevæggene ved hjælp af såkaldte varmechokproteiner (heat chok protein). Hvilket gør, at cancercellerne derefter reagerer meget mere effektivt på kemo og stråling.

Hvis hypertermi anvendes samvittighedsfuldt, er der ikke nogen alvorlige bivirkninger. I øvrigt har lokal hypertermi bedre resultater, når der kombineres med infusionsterapier som C-vitamin.

(Wolf, Peter (2008). Innovations in biological cancer therapy, a guide for patients and their relatives. Hannover: Naturasanitas. pp. 31–3. ISBN 978-3-9812416-1-7.)

Klinikken behandlings metode er Oncothermi med EHY 2000+

Oncothermia er et system, der giver modulerende dyb elektro-hypertermi. Principperne er baseret på den klassiske metode til hypertermi, men målet – ved siden af absolut stigning i temperatur – er især den direkte elektriske felt-energiabsorption i den ekstracellulære væske og ødelæggelse af membranen i cancerceller. Oncothermi effekten er synergisk til strålebehandling og talrige kemoterapier. Desuden fører det til en øget immunogenicitet og effektivt reducerer smerte hos patienten.

Oncothermia kan generelt ikke anvendes som eneste terapi. Den er normalt kombineret med kemoterapi, strålebehandling eller anden behandling og deres kombination. Metoden overfører energi ved hjælp af princippet med kapacitiv kobling (ligesom en kondensator) med radiobølger på 13,56 MHz. Der er ikke brug for ekstern afskærmning. Oncothermia udnytter den særlige absorptionshastighed af nær-membran ekstracellulære væske i tumoren. Tumorvævet har lavere impedans end det omgivende væv, så det meste af energien overføres og absorberes af kræftlæsionen. Denne egenskab af tumorvæv (selvfokusering) gør ekstern fokusering unødvendig.

Oncothermia opnår en permanent stigning af temperaturen i den ekstracellulære væske af tumorvævet. På grund af den konstante energiforsyning, udvikles en temperaturgradient (temperaturfald) mellem ekstra- og intracellulære elektrolytter, indtil den termiske ligevægt er nået ved afslutningen af behandlingen. Denne (i absolutte tal meget lave) temperaturforskel fungerer på den ligeledes lille afstand gennem cellemembranen (fra ekstra- intracellulær), og som fører til en destabiliserende termisk belastning af membranen på tumorceller, der fører dem ud i nekrose eller apoptose, dvs celledød.

 

Enkelte forskningsresultater:

Vitamin C og hypertermi

Styrkelse af radikale intensitet og cytotoksisk aktivitet af ascorbat ved hypertermi. Kombinationen af hypertermi- og ascorbatbehandling kan producere højere antitumoraktivitet.
[Satoh K, Sakagami H, Nakamura K? Anticancer Res; 16 (5A): 2987-91 1996]

Deep hypertermi kombineret med kemoterapi?

Tres patienter med NSCLC (Non-Small Cell Lung Cancer ) blev tilfældigt opdelt i en kontrolbehandlingsgruppe, med 30 i hver. Behandling med kemoterapi paclitaxel & cisplatin i kombination med dyb hyperthermi.

Dyb hyperthermi kombineret med kemoterapi til patienter med NSCLC kan øge effektiviteten, responsraten, med livskvalitetsforbedring til følge – uden at øge bivirkninger sammenlignet med kemoterapi alene.
[Institut for Medicinsk Onkologi, Liaocheng Folkets Hospital, Liaocheng 252000, Kina. ymx1405@sina.com? Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2010 Feb; 13 (2): 132-5]

Hyperthermi og Strålebehandling (RT)?

Hypertermi er synergistisk med RT? Kombination af hypertermi og strålebehandling, behandlingen fordoble effektiviteten af stråling. ? Hypertermi bør om muligt gives inden for 3 timer før eller efter strålebehandling. (Nogle siger-12 timer)? Hypertermi er effektiv på hypoxiske celler, som RT ikke er. ?
Hyperthermia effekt er på anden celle cyklus end RT. ?
Hypertermi forhindrer kræftceller i reparation af skaderne ved RT.

Hyperthermia og Avastin?

Vellykket behandling af enkelt knoglemetastase af ikke-småcellet lungekræft med bevacizumab og hypertermi. National Institute of Oncology, Budapest, Ungarn, Pathol Oncol Res. 2012 3 juli

Quarcetin og Hyperthermi?

Quarcetin i kombination med hyperthermi forbedre reduktion af MDR (multidrug resistance), når det kombineres med kemoterapi.
Affiliated Hospital, Academy of Military Medical Sciences, Beijing, Kina. Int J hypertermi. 2008 Mar; 24 (2): 151-9. ?
Quarcetin neutralisere effektiviteten af Hsp70 og dermed øge den apoptotiske effekt hypertermi har på kræftceller.
West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, Folkerepublikken Kina. Integr Cancer Ther. 2012 9 juli

Hyperthermibehandling er en komplementær, arbejdsmetode, som ikke er alment anerkendt i det Danske etablerede sundhedsvæsen.
Og der er ligesom ved konventionel behandling behov for fortsat at kontroller tilstanden.

 


Bemærk: klinikken er privat, uden ydernummer og tilskud fra det offentlige.
Klinikkens komplementære arbejdsmetoder, undersøgelser og behandling er ikke alment anerkendt i det etablerede sundhedsvæsen.