70 25 12 05

Medicinsk Laserbehandling

Lav-energi laserbehandling (Low Level Laser eller LLLT)

På grafikken er der eksempler på tilstande, hvor lav-energi laser (LLLT) med særdeles gode resultater kan anvendes.

Bemærk, at disse resultater er understøttet af positive dobbelt-blinde randomiserede undersøgelser.

LLLT

Laseren: 1900-talets Aladdins lampe?

Året var 1966. Dr Endre Mester, professor i kirurgi ved Semmelweissygehuset i Budapest, havde fået et nyt og spændende værktøj: en rubinlaser! Han havde fået penge for at undersøge om lys fra en laser skulle kunne anvendes for at bekæmpe cancer. Derfor udførte han en serie eksperimenter, først på cellekulturer – siden rotter, for at overbevise sig om at laserlyset – dette nye og ukendte slags lys – ikke gav mulighed for noget farligt eller uventet. Han barberede håret af på et område af ryggen hos et antal rotter, og gav derefter forskellige doser laserlys på halvdelen af det barberede området. Den anden halvdel blev efterladt som ubehandlet for reference. Ved små lysdoser hændte intet. Ved større doser voksede håret tilbage hurtigere end på den laser behandlede halvdel – laserlyset havde åbenbart en stimulerende effekt! Ved endnu større doser forsvandt effekten, og ved endnu større doser endnu blev resultatet det modsatte: håret voksede tilbage hurtigere end på den ubehandlede halvdel – man havde fået en hæmmende effekt.
Hans forskningsgruppe gjorde flere forsøg. Kirurgisk påførte man to sår – et på hver side – hos en gruppe nye rotter. Det ene af sårene blev belyst med laserlys, medens det ubehandlede sår blev ubehandlet for sammenligning. Selv her viste det sig, at visse doser laserlys kunne stimulere sårheling, medens væsentlige højere doser laserlys i stedet viste sig at hæmme helingen. Resultatet af disse undersøgelser publiceredes i 1967. I dag – 39 år senere – er der i den medicinske litteratur fra mere end 80 lande blevet publiceret næsten 3.500 forskellige undersøgelser om laserterapi på mennesker og dyr.

Definition af laser

Ordet laser er en forkortelse af Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, som betyder lysforstærkning gennem stimuleret udsendelse af stråling. En laser er altså en lysforstærker, hvis strålingen ligger i det synlige område eller en strålingsforstærker, hvis lyset ligger i de infrarøde eller ultraviolette områder.

Lys og lyd

Lys er en form af energi, som opstår i materie og består af bølger. Lys kan have lang eller kort bølgelængde. En lyskilde afgiver som regel lys med mange forskellige bølgelængder – man siger at den har et spektrum af lys. Visse lamper afgiver specielt meget lys af en særlig farve, f. ex. vejbelysninger, neonlys, lysdioder.
Hvidt lys er en blanding af flere forskellige farver, og selv lyd er bølger, som kan have forskellige bølgelængder. Høje toner (diskant) har kort bølgelængde mens lave toner (bas) har lange bølgelængder. De fleste naturlige lydkilder afgiver mange forskellige bølgelængder samtidigt, eksempelvis vindsusen, torden, bølgeskvulp. Men der findes lydkilder, som afgiver lyd i stort set kun en bølgelængde, f. ex. en fløjte.

 

Hvad er egentlig en laser?

En laser er en lyskilde som afgiver yderst rent lys. Med rent lys mener man lys som har en eneste bølgelængde. Lyset fra en laser er meget velordnet, velorganiseret, mens lys fra andre lamper er helt uorganiseret. Dette kaldes på fagsprog, at laserlyset er kohærent.

OBS: Læs også afsnittet “Lavenergi Laser” under BEHANDLINGSOVERSIGT

 

 


Bemærk: klinikken er privat, uden ydernummer og tilskud fra det offentlige.
Klinikkens komplementære arbejdsmetoder, undersøgelser og behandling er ikke alment anerkendt i det etablerede sundhedsvæsen.