70 25 12 05

Klinikanalyse

Omfatter følgende undersøgelser:

Hjerte-karfunktion
Hvile-EKG måler hjertefunktion i hvile.
Lungefunktion
Undersøgelse for lungetilstand,og funktion.
Ultralyd
Blære og Prostata
Perifert blodtryk
Doppler-ankeltryk måler blodtilførslen til benene. (vigtigt ved vindueskikkerben)
Høreprøve